Zmiana imienia czy zmiana nazwiska nie jest dla nas łatwą decyzją, więc jeśli zamierzasz to zrobić, ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań zbadać fakty i upewnić się, że całą procedurę chcesz załatwić szybko i zgodnie z prawem.

Kiedy możliwa jest zmiana nazwiska?

Imię i nazwisko można w Polsce zmienić jedynie z ważnego powodu. Możesz zmienić swoje imię, ponieważ chcesz zmienić tożsamość, być może Twoje stare imię lub nazwisko jest kłopotliwe lub nawet dlatego, że chcesz zaktualizować swoją tożsamość po ślubie.

Często powodem zmiany nazwiska może być to, że osoba chciałaby zacząć życie od nowa np. po traumatycznym przeżyciu. Może to być spowodowane czymś, co wydarzyło się w ich miejscu pracy lub wydarzeniem, które miało miejsce w ich życiu rodzinnym. Bez względu na powód, możesz zmienić swoje imię i nazwisko, jednak istnieją ograniczenia dotyczące tego, co możesz zrobić, gdy przejdziesz przez ten proces.

W jakich sytuacjach można zmienić nazwisko?

Zmianę imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, ustawodawca dokładnie wyszczególnił te powody. Możliwość zmiany dotyczy:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Źródło: Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414

Jak zmienić nazwisko w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Jeśli jednak chcesz zmienić swoje imię i nazwisko, musisz udać się do do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w

lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,

zwany dalej „numerem PESEL”;

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

Źródło: Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwiska?

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci oraz wszystkie inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Do wniosku o zmianę imienia dołącza się odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa oraz wszystkie inne dokumenty uzasadniające chęć zmiany imienia.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn. zm.). Decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy ma formę pisemną i musi zawierać powód odrzucenia lub decyzję o zatwierdzeniu zmiany imienia lub nazwiska.

Ile kosztuje wniosek o zmianę nazwiska?

Wniosek o zmianę nazwiska lub wniosek o zmianę imienia podlega pod opłatę skarbową. W 2022 roku wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji to 37 zł. Zapłaty tej opłaty można dokonać przelewem lub w kasie urzędu.

Jak długo czeka się na decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Termin odpowiedzi na wniosek o zmianę nazwiska lub wniosek o zmianę imienia to około 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. Termin ten przedłuża się, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

KPI, czyli wszystko o kluczowych wskaźnikach efektywności

Spis treści KPI – co to jest?Zalety i wady KPIJak możesz mierzyć…

Crowdfunding – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Spis treści Czym jest crowdfunding?Kampanie crowdfundingowe, co to jest?Platformy crowdfundingowe w Polsce…

Kim są Aniołowie Biznesu?

Spis treści Kim jest anioł biznesu?Czym charakteryzuje się anioł biznesu?Anioł Biznesu vs…

Czym jest bezpieczeństwo w sieci?

Spis treści Czy bezpieczeństwo w sieci zyskuje na znaczeniu? Jak chronić swoje bezpieczeństwo…