Ulga IP BOX oznacza preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. To znaczy, że jeśli osiągamy przychody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, zamiast płacić 17, 19, 32% PIT, w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik płaci niższy podatek dochodowy – jest to aktualnie 5%. Im wyższy przychód z takich produktów czy usług, tym większa ulga podatkowa.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Skorzystać z ulgi IP Box mogą przedsiębiorcy, którzy tworzą lub rozwijają kwalifikowane prawa własności intelektualnej w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej (działalność B+R, ulga B+R). Pamiętaj, że skorzystanie z ulgi IP BOX zobowiązuje Cię do prowadzenia wzoru ewidencji dla celów IP BOX.

Prawo własności intelektualnej a ulga B+R na działalność badawczo-rozwojową

Ważne jest to, że to musi być działalność systematyczna i przede wszystkim podatnik musi osiągać z rozwoju praw własności intelektualnej (a co za tym idzie, również z swojej działalności) przychód. Aby określić, jaka część przychodu jest opodatkowana preferencyjną stawką podatkową, należy skorzystać z tak zwanego wskaźnika Nexus.

Czym jest wskaźnik Nexus?

Wskaźnik Nexus oparty jest na kosztach, jakie przedsiębiorca poniósł, aby wytworzyć wykwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ten wskaźnik jest określony w przepisach i składa się z czterech zmiennych.

a) koszty prowadzonej działalności badawczo-rozwojową związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b) koszty ponoszone, na działalność badawczo-rozwojową (B+R), w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,;
c) koszty prac badawczo-rozwojowych zakupionych od podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;
d) koszty zakupionych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatnik może również skorzystać z ulgi IP BOX, jeśli osiągany przez niego zagraniczny dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza, że preferencyjną 5% stawkę podatku można stosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, jeżeli dochody te można uznać za dochody z kwalifikowanych IP i jednocześnie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe zależy od kraju rezydencji kontrahenta i treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z danym krajem. Przy metodzie wyłączenia dochód uzyskany przez polski podmiot za pomocą zakładu zagranicznego nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, w związki z czym, preferencyjne opodatkowanie nie nastąpi.

Przy metodzie odliczenia możemy już stosować ulgę IP BOX. W drugą stronę też to działa – opodatkowanie IP BOX znajdzie zastosowanie do podatnika zagranicznego, który osiąga w Polsce dochody za pomocą prowadzonego w Polsce stałego zakładu.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi IP BOX?

Z ulgi IP Box możesz skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli wykorzystujesz poniższe prawa własności intelektualnej:

1) patent,
2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
7) prawo do ochrony wyhodowanej albo odkrytej odmiany rośliny,
8) autorskie prawo do programu komputerowego.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

KPI, czyli wszystko o kluczowych wskaźnikach efektywności

Spis treści KPI – co to jest?Zalety i wady KPIJak możesz mierzyć…

Crowdfunding – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Spis treści Czym jest crowdfunding?Kampanie crowdfundingowe, co to jest?Platformy crowdfundingowe w Polsce…

Kim są Aniołowie Biznesu?

Spis treści Kim jest anioł biznesu?Czym charakteryzuje się anioł biznesu?Anioł Biznesu vs…

Czym jest bezpieczeństwo w sieci?

Spis treści Czy bezpieczeństwo w sieci zyskuje na znaczeniu? Jak chronić swoje bezpieczeństwo…