Co to jest pierwszy, drugi i trzeci świat?

Pierwszym Światem nazywa się kraje bloku zachodniego, czyli demokratyczne Państwa Europejskie oraz Stany Zjednoczone, Kanadę i Australię, czyli kraje powszechnie znane jako rozwinięte będące częścią globalnego społeczeństwa, która jest bogata w zasoby, technologie i potężna w handlu międzynarodowym.

Drugi świat obejmował tereny bloku socjalistycznego, zdominowane przez Związek Radziecki w latach 1980-1990 i kraje takie jak Albania, Bułgaria, Czechosłowacja (obecnie Czechy), Węgry, Polska, Rumunia, Jugosławia (dzisiejsza Serbia).

Trzeci Świat obejmuje do dzisiaj większość krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, czyli kraje najuboższe.

Czym są Kraje Trzeciego Świata?

Jaka jest definicja kraju trzeciego świata? Kraj trzeciego świata nie ma konkretnej definicji, ale termin ten zazwyczaj odnosi się do krajów o najniższym PKB na mieszkańca i wysokiej stopie bezrobocia.

Termin Kraje Trzeciego Świata został wymyślony w latach 40. XX wieku przez grupę międzynarodowych ekonomistów i politologów, którzy próbowali zdefiniować kraje, które nie przyłączyły się do żadnego z dwóch bloków władzy, takich jak NATO i Układ Warszawski. Kraje Trzeciego Świata to te, które są słabiej rozwinięte gospodarczo.

To jeden z popularnych sposobów klasyfikacji krajów o niskim rozwoju i potencjale. Obejmują one kraje Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Kraje Trzeciego Świata charakteryzują się zazwyczaj gospodarkami o stosunkowo niskich dochodach, wysokim poziomem ubóstwa i słabo rozwiniętą bazą przemysłową.

Czym charakteryzują się Kraje Trzeciego Świata?

W przeciwieństwie do „pierwszego świata” i „drugiego świata”, termin ten odnosi się do tych niezależnych narodów, które nie były sprzymierzone ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani ze Związkiem Radzieckim w okresie zimnej wojny. Kraje Trzeciego Świata są na ogół mniej rozwinięte niż w innych częściach świata, ale nie oznacza to, że nie mają żadnych zasobów, by cieszyć się bogatym życiem. Są nie tylko biedni, ale także stoją przed dużymi wyzwaniami społecznymi, które wpływają na ich gospodarkę.

Kraje trzeciego świata to kraj w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Uważa się, że kraje trzeciego świata znajdują się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, charakteryzują się niskim PKB na mieszkańca, chronicznym bezrobociem i znacznym niepełnym zatrudnieniem. Termin został ukuty w latach 60. podczas zimnej wojny, aby odróżnić kraje rozwijające się od pierwszego świata (USA i Europa Zachodnia) i drugiego świata (państwa komunistyczne).

Termin ten jest nadal używany, ale został nieco zamazany, ponieważ wiele krajów trzeciego świata jest obecnie stosunkowo bogatych i uprzemysłowionych.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

KPI, czyli wszystko o kluczowych wskaźnikach efektywności

Spis treści KPI – co to jest?Zalety i wady KPIJak możesz mierzyć…

Crowdfunding – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Spis treści Czym jest crowdfunding?Kampanie crowdfundingowe, co to jest?Platformy crowdfundingowe w Polsce…

Kim są Aniołowie Biznesu?

Spis treści Kim jest anioł biznesu?Czym charakteryzuje się anioł biznesu?Anioł Biznesu vs…

Czym jest bezpieczeństwo w sieci?

Spis treści Czy bezpieczeństwo w sieci zyskuje na znaczeniu? Jak chronić swoje bezpieczeństwo…