Instytucja czynnego żalu pozwala uniknąć kary, jeśli naruszyliśmy przepisy podatkowe (często nieświadomie) i chcemy przyznać Urzędowi Skarbowego, że takie niedopatrzenie miało miejsce. Jak zatem napisać czynny żal, tak aby uniknąć nieprzyjemności związanych z naszym błędem? Przedstawiamy wzór czynnego żalu, a więc dokument, w którym zawiadamiamy Urząd Skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego.

Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego?

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza – należy go napisać samodzielnie. Czynny żal powinien zawierać nasze dane osobowe, dane adresata, którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, opis popełnionego czynu i opis okoliczności w jakich się wydarzyło. Oczywiście powinniśmy również wskazać osoby, które miały związek z popełnionym przez nas czynem zabronionym oraz informację o tym, czy sprawca naprawił już swój czyn.

Wzór pisma czynnego żalu

Czynny żal – przykładowy wzór pisma do pobrania z gov.pl

W jakiej formie złożyć czynny żal?

Czynny żal należy złożyć na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej, wysyłając pismo na skrzynkę e-PUAP właściwego dla nas Urzędu Skarbowego/Urzędu Celno-Skarbowego lub przez e-Urząd Skarbowy.

Czy czynny żal można złożyć elektronicznie?

Tak! Można wykorzystać w tym celu portal e-Urząd Skarbowy! Pismo koniecznie powinno zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Crowdfunding – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Spis treści Czym jest crowdfunding?Kampanie crowdfundingowe, co to jest?Platformy crowdfundingowe w Polsce…

Kim są Aniołowie Biznesu?

Spis treści Kim jest anioł biznesu?Czym charakteryzuje się anioł biznesu?Anioł Biznesu vs…

Jak rozliczyć podatek dochodowy od kryptowalut?

Spis treści Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek od kryptowalut?Podatek od kryptowalut…

Kontrola podatkowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Spis treści Prawo podatkoweFormy prawne kontroli podatkowejCzynności sprawdzająceKontrola podatkowaPostępowanie weryfikacyjnePostępowanie kontrolneUprawnienia przysługujące organom…